TARIFS : 

 
MR Z PLASTIC COVER POSTER  (120 cm X 176 cm) ............. 150 €  
DECAUX SIZE MR Z POSTER (120 cm x 176 cm) ..................   75 
MR Z POSTER  (70 cm x 50 cm) ..........................................    22 €
MR Z BOOK OF STAMPS ......................................................      8 €
MR Z LITTLE NOTEBOOK ....................................................       7 €
MR Z POSTCARD ................................................................. 1,50 €

MR Z IPHONE CASE................................................................... 14 €

MR Z MAGNET ........................................................................... 4 €
MR Z MUG ................................................................................ 8 €
MR Z KEY RING ......................................................................... 6 €
MR Z TOTE BAG ........................................................................ 11 €
(White or off-white)